Sponsors

Shark GamingNetcompanyIDA

How to sign up for tournaments

Latest update 2 years ago by Jens Grønhøj Stigaard
Important message

For at Tilmelde sig Turneringerne, skal holdet skrives op i tuneringen under Påske lan. 

Dernæst skal i forbi crew området og bekræfte i er klar til at spille. 

Dette skal ske inden tunerings start. 

Resultatet efter kamp meldes af vinder ved crew området

God Gaming!